مشاوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کسب و کار و سرمایه گذاری

سرتیتر مطالب

مشاوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کسب و کار و سرمایه گذاری فرآیندی اﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ای که ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠـــــﺮب و آﻣـﻮزش دﯾـﺪه به صورت خدمت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و شرکتهای بخش خصوصی و دولتی در قالب ﻗﺮارداد ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎور و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. بر این اساس ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ شرکتها در ﺷـﻨﺎﺧﺖ و تحلیل مسایل سازمانی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ و در صورت درخواست کارفرما، در اجرای راهکارهای بهبود ﮐﻤﮏ می ﮐﻨﻨﺪ. همچنین مشاوره مدیریت عموما شامل تعیین و ترکیب بهترین تجارب، تکنیک های تحلیلی، مدیریت تغییر و تحول، پیاده سازی تکنولوژی، توسعه استراتژی،ارزیابی فرایند های مالی شرکت ، ارزش گذاری فعلی و اتی شرکت و همچنین شناخت فرصت های سرمایه گذاری پیش رو است. یکی از مهمترین ویژگی های مشاوره مدیریت کمک کردن به شرکت ها برای بهبود عملکرد عملیاتی و در نتیجه عملکرد مالی آنها بر اساس تحلیل مسایل روز کسب و کار می باشد.

از جمله مهم‌ترین کاربردهای مشاوره کسب و کار

 1.  برای کسب و کارتان زیرساخت‌هایی غنی و قابل اطمینان بسازید.
 2.  چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
 3.  کارکنانی مستقل و مسئولیت‌پذیر پرورش دهید.
 4.  به درک بهتری از بازار هدفتان برسید.
 5.  بازدهی و بهره‌وری کارکنان خود را افزایش دهید.
 6.  خود را با سرعت سرسام‌آور تغییرات دنیای کسب و کار وفق دهید.
 7.  ریسک‌ها و هزینه‌هایتان را کاهش دهید.
 8.  مشکلات سیستم کسب و کارتان را پیش از وقوع شناسایی و برطرف کنید.
 9.  دارایی‌ها و سرمایه‌های پنهان کسب و کار خود را بشناسید.
 10.  در دنیای گنگ و مبهم کسب و کار با اطمینان و اعتماد به نفس کافی گام بردارید و تصمیم بگیرید..

انواع خدمات مشاوره مدیریت کسب و کار

  1.  مشاوره کارآفرینی ویژه استارت آپ ها و علاقه مندان به راه اندازی کسب و کار
  2.  مشاوره افزایش فروش
  3.  مشاوره افزایش بهره وری
  4.  مشاوره برند و تدوین برنامه استراتژیک برند
  5.  مشاوره تبلیغات
  6.  مشاوره دیجیتال مارکتینگ
  7.  طراحی بیزینس-مدل
  8.  مشاوره ایجاد بیزینس

مراحل انجام مشاوره مدیریت در پروژه های کسب و کار

 1.  عارضه یابیپاسخ به این سوال که در حال حاضر مشکلات شرکت یا سازمان دقیقا کدامند
 2.  تحقیقات بازارپاسخ به این سوال که وضعیت فعلی شرکت و محصولاتش در بازار نسبت به رقبا چگونه است
 3.  تدوین استراتژیتدوین اهداف سازمان  و پاسخ به این سوال که چگونه می خواهیم به آن برسیم
 4.  برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی = با انجام چه تاکتیک ها و فعالیت هایی می خواهیم استراتژی های تدوین شده را اجرایی کنیم
 5.  کنترل و نظارتنظارت بر اجرای برنامه تدوین شده و اصلاح آن با توجه به بازخوردهایی که دریافت می شود

مراحل انجام مشاوره مالی در کسب و کار

 1.  هدف سنجی = پاسخ به این سوال که باچه هدفی و و به چه علتی سرمایه گذاری صورت میگیرد
 2.  تبیین بازده مد نظر= پاسخ به این سوال که چه مقدار بازده و در چه مدت زمانی مد نظر فرد قرار دارد
 3.  شاخت سطح ریسک پذیری=پاسخ به این سوال که میزان تحکل ریسک فرد در مقابل سرمایه گذاری به چه میزان است (میزان تحمل از دست دادن سود و اورده )
 4.  ارایه ی الگوی سرمایه گذاری =ارایه ی الگوی مناسب با زمان ریسک و حجم سرمایه و هدف سرمایه گذار
 5.  کنترل و نظارت = نظارت بر نحوه و اجرای سرمایه گذاری منطبق بر فرایند الگو و نیاز سرمایه گذار