فرایند برندینگ هادص

سرتیتر مطالب

فرایند برندینگ

مردم درباره‌ی ما چه فکری می‌کنند؟ آن برند ماست! برندینگ، تلاش برای خلق تعریفی از خود در ذهن مخاطب است. برندینگ از وجوه مختلفی شکل می‌گیرد و باید آجربه‌آجر، ساختمان آن را کامل کرد. ما در هادص، این برندینگ را مرحله‌به‌مرحله پیش می‌بریم.

ذهنیت و استراتژی برند

مرحله‌ی اول، طراحی مغز برند و تعریف تفکر اوست. این برند قرار است چه باشد؟ چه جوهره‌ای دارد؟ ارزش‌ها و ماموریت‌های آن چیست و مهم‌تر از همه، مخاطبش چه گروهی از مردم است؟ بعد از تعامل با صاحبان ایده و برند، ما در هادص فرایند مطالعه را شروع می‌کنیم. شناخت رقبا و مخاطب، روان‌شناسی گروه هدف و بررسی بازار موجود به ما اطلاعاتی می‌دهد تا ذهنیت برند را «دیزاین» کنیم. ذهنیت، سنگ‌بنای هویت برند است.

هویت بصری

اولین مواجهه‌ی مخاطب با برند ظاهر آن است؛ ظاهر اولین تعریف‌ها را می‌سازد و اولین احساس را منتقل می‌کند. بخش عمده‌ای از برندینگ هویت بصری آن است. هویت بصری مجموعه‌ای از عناصر مختلف مثل لوگو، رنگ‌ها، نقش‌مایه و … است که براساس هویت و استراتژی برند طراحی می‌شود.

شروع فرایند دیزاین هویت بصری، تعامل مجدد با صاحبان برند است؛ با این تفاوت که این‌بار به طور دقیق‌تر به سلیقه و انتظار آن‌ها می‌پردازیم.

مهم‌ترین عضو هویت بصری، لوگو یا نشانه‌ی برند است و طراحی از آن شروع می‌شود؛ اما هیچ عضوی از هویت بصری از دیگر اعضا جدا نیست. فرایند دیزاین، مرحله‌به‌مرحله، با درنظر گرفتن چشم‌انداز از پیش‌ترسیم‌شده و اتمسفری که با ترسیم و جمع‌آوری مودبورد به دست آمده است، پیش‌ می‌رود؛ این‌طوری، تمام اعضای هویت بصری در یک خانواده‌ی مرتبط (فرم و محتوا) قرار می‌گیرد.

پس از طی زمان توافق، هر کدام از بخش‌های مختلف طراحی‌شده برای صاحبان برند پرزانت می‌شود و آن‌ها از میان آلترناتیو‌های مختلف، دست به انتخاب می‌زنند.

هویت بصری باید قابلیت بسط و گسترش را داشته باشد. یکی از مهم‌ترین کاربردهای طراحی هویت بصری، عناصر بصری هویت سازمانی‌ست: ست اداری، یونیفرم، تجهیزات تزیینی و… . هم‌چنین در طراحی فضای وب و شبکه‌های اجتماعی نیز از عناصر هویت بصری استفاده می‌شود.

هویت گفتاری و رفتاری

یکی دیگر از جنبه‌های برندینگ که نیاز به طراحی دارد، هویت گفتاری و رفتاری‌ست. این دو، مجموعه‌ی ارتباطات و مکالمه‌ی بین مخاطب و برند را تعریف می‌کنند. ما چطور با مخاطب‌مان صحبت می‌کنیم؟ از طریق چه لحن و برخوردی محتوای ما به مخاطب منتقل می‌شود؟ چه کلماتی را دوست داریم و چه کلماتی به ما نمی‌خورد؟ تعریف و طراحی لحن و رفتار برند، می‌تواند هم‌زمان با طراحی هویت بصری برند انجام شود.

هم‌چون هویت بصری، بدون هویت گفتاری و رفتاری نمی‌توان تولید محتوای کارآمدی داشت.

کتاب برند

مجموعه‌ی تمام مطالبی که گفته شد، در کتاب برند جمع می‌شود. کتاب برند در اختیار صاحبان برند قرار می‌گیرد تا ریل حرکت قطار برند همیشه مشخص باشد و سیاست‌ها و برنامه‌های جدید به آن افزون شود. هم‌چنین، این امکان در اختیار صاحبان برند قرار می‌گیرد که به اعضای جدید خانواده‌ی برند خود، فصل‌های مرتبط را ارائه کنند تا در مدتی کوتاه، با ذهنیت برند همراه شوند.